close
تبلیغات در اینترنت
http://www.sahardelan.rozfa.com/post/822/ ...

آخرین ارسال های انجمن

ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮎِ ﻋﺎﺷــﻖ ﺷــﺪﻡ===خستم

36257958591813542322.jpg

ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮎِ ﻋﺎﺷــﻖ ﺷــﺪﻡ ﺩﻭﺳـــ ــﺘـــﺖ ﺩﺍﺭﻣــــ ﺭﻭ ﺍﺻــﻸ ﺑﻪ ﺯﺑــﻮﻥ ﻧــﻤــــﯿـــــﺂﺭﻡ

 

ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻬـــ ﺭﻓﺘﻦ ﮎِ ﻫﯿـــــﭽـﮯ !

 

ﻧﮕﺮﺍﻧﯿــــﺎﻣــﻤــــ ﺑـــﺮﻭﺯ ﻧــﻤــــﯿـــــﺪﻡ 

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺘـــ ﻧﻤــــﯿــــﮑﻨﻢ ...

 

ﻭ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﻧﻤﯿــــﮑﻨﻢ ... 

 

ﺑﺎﻫــﺎﺵ ﺯﯾــــﺎﺩ ﺑﯿــــﺮﻭﻥ ﻧﻤــــﯿــــﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﮔﻪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﯾــــﻤــــ ﺧﯿــــﺎﺑﻮﻧﺎﮮ ﺷﻬﺮ ﻋﺬﺍﺑﻤــــ ﻧﺪﻥ 

 

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺧﯿــــﺮﻫـــ ﻧﻤــــﯿــــﺸﻢ ﺗﺎ ﺩﻟﻤــــ ﮔﯿــــﺮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﺸﻦ 

 

ﺳـــ ــﻌﮯ ﻣــــﯿــــﮑﻨﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻫـــ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﺮﺍﻣــــ ﻟﻮﺳـــ ــ ﻣﯿــــﮑﻨﻬـــ ﺑﺤﺚُ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻤــــ ﺗـــﺎ ﺻﺪﺍﺵ ﮎِ ﯾــــﺎﺩﻣــــ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾــــﻮﻭﻧﻬـــ ﻧﺸﻤــــ

 

ﻭﻗﺘﮯ ﺧﻮﺍﺳـــ ــﺖ ﻗﺴـــ ــﻤــــ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﮎِ ﺗـــﻨﻬﺎﻣــــ ﻧﻤــــﯿــــﺬﺍﺭﻫـــ ، ﺍﻧﮕﺸﺘﻤــــﻮ ﻣﯿــــﺬﺍﺭﻣــــ ﺭﻭ ﻟﺒﺶ ﻭ ﻣﯿــــﮕﻤــــ ﻻﺯﻣــــ ﻧﯿــــﺴـــ ــﺖ ﻗﺴـــ ــﻤــــ ﺑﺨﻮﺭﮮ ، ﺣﺮﻣــــﺖ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﻧﺸﮑﻮﻥ 

 

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺻﻦ ﺑﻬﺶ ﮔﯿــــﺮ ﻧﻤــــﯿــــﺪﻡ ﻭ ﭘﺎﭘﯿــــﭽﻪ ﮐﺎﺭﺍﺵ ﻧﻤــــﯿــــﺸﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻬـــ ﺍﻧﮕﺎﺭ 

 

ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺗـــﺎﻭﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿــــﺎ ﯾﻬـــ ﻋﻤﺮ ﭘﺸﯿــــﻤﻮﻧﯿــــﻪ ...


مطالب مرتبط