close
تبلیغات در اینترنت
گاه می اندیشم خبر مرگ مرا به تو چه کس خواهد گفت!===خستم

آخرین ارسال های انجمن

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا به تو چه کس خواهد گفت!===خستم

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا به تو چه کس خواهد گفت!

آن زمان که خبر

مرگ مرا میشنوی

روی خندان تو را

کاشکی می دیدم

شانه بالا زدنت را

_بی قید

و تکان دادن دست که مهم نیست زیاد

و تکان دادن سر

چه کسی باور کرد

جنگل جان مر

آتش عشق توخاکسترکرد

می توانی تو به من

زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را می بخشی

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا به تو چه کس خواهد گفتمطالب مرتبط